Transaksjonsstøtte

Vurderer du eller din bedrift å kjøpe eller selge et selskap eller en virksomhet?

Av erfaring vet vi at ingen transaksjonsprosesser er like. Partene i en transaksjonsprosess har ofte ulik oppfatning av «verdi», enten det er i form av penger, eierskap, strategi, oppgjør osv. Effektiv bistand krever spisskompetanse og en riktig og helhetlig tilnærming.

Vi i KWC har bred erfaring med å hjelpe våre kunder i over 12 år, med alle typer transaksjonsprosesser. Som et uavhengig konsulentselskap kan vi bidra i de aller fleste situasjoner og transaksjonsprosesser.

KWC representerer erfaring og objektivitet og søker å være din tiltrodde rådgiver i disse forretningskritiske prosesser.

Vi leverer flere tjenester innen transaksjonsbistand for kjøpere og selgere, herunder:

  • Finansiell due diligence
  • Kommersiell due diligence
  • Prosjektledelse av transaksjonsprosesser

Finansiell due diligence

En finansiell due diligence er en virksomhetsgjennomgang som typisk gjennomføres i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av selskaper. Dette er en gjennomgang og analyse av virksomhetens finansielle historie og stilling tilpasset formålet, som sikrer et solid og trygt beslutningsgrunnlag for både kjøper og selger.

Kommersiell due diligence

En kommersiell due diligence hjelper en potensiell kjøper med å vurdere en virksomhets kommersielle – og strategiske posisjon, samt synliggjøre selskapets fremtidige potensial og risikoforhold. Vi i KWC har lang erfaring med utvikling av kvantitative og kvalitative grunnlag for slike beslutninger.

Prosjektledelse av transaksjonsprosesser

Vi bistår med prosjektledelse gjennom hele eller deler av transaksjonsprosessen, for kjøper eller selger. Fra screening av aktuelle oppkjøpskandidater, valg av transaksjonsstruktur, vurdering av oppgjørsformer og finansieringsalternativer, til bistand ved forhandlinger. Vi har erfaring fra både kjøper- og selgersiden, samt fra omorganiseringer som inkluderer fisjons- og fusjonsprosesser. Vi opererer på uavhengig basis og fakturerer basert på påløpt tid. På denne måten sikrer vi at våre kunders interesser alltid er i førersetet.

 

Kontakt

christian-k-dahlChristian K. Dahl
Telefon: (+47) 948 85 771
E-post: ckd@kw-c.no