Strategi

Strategisk og forretningsmessig forståelse og innsikt er påkrevd i veldig mange av våre prosjekter, herunder verdivurdering, M&A prosesser, due diligence, restrukturering, generasjonsskifte og andre eiermessige spørsmål.

Kombinasjonen av faglig ekspertise, «hands on» erfaring og praktisk tilnærming gjør at vi kan tilpasse vår bistand til den individuelle kunde, situasjon og behov på en helhetlig måte. Denne suksessoppskriften har vi brukt til å hjelpe mange av våre kunder i å navigere gjennom ulike strategiske utfordringer.

Vi har erfaring fra mange industrier, private, familieeide og børsnoterte virksomheter og bistår våre kunder i prosesser som ekstern rådgiver eller prosjektleder knyttet til:

  • Eierstrategi
  • Generasjonsskifte
  • Forretningsutvikling
  • M&A – Kjøp og salg
  • Finansiell og operasjonell restrukturering
  • Andre omstillingsprosesser herunder integrasjon etter gjennomført transaksjon

 

Kontakt

nigel-wilsonNigel K. Wilson
Telefon: (+47) 920 36 363
E-post: nkw@kw-c.no