Gransking av økonomiske forhold

De fleste virksomheter opplever fra tid til annen uønskede hendelser eller uregelmessigheter av økonomisk karakter. I enkelte tilfeller finner styret eller ledelsen det nødvendig å engasjere en uavhengig rådgiver til å utføre undersøkelsene, eksempelvis fordi spesialkompetanse og uavhengighet er nødvendig.

Vi tilbyr spesialkompetanse innen granskning av økonomiske forhold, og samarbeider tett med juridiske rådgivere. På denne måten kan vi hjelpe våre kunder til å sette sammen et kompetent og effektivt granskningsteam.

Med vår faglige ekspertise, brede erfaring og praktiske tilnærming skal våre kunder kunne forvente et veldokumentert og hensiktsmessig beslutningsgrunnlag slik at kunden kan gjenopprette tilliten internt eller hos forretningsforbindelser og omverdenen.

Granskning kan være aktuelt ved:

  • Underslag eller regnskapsmanipulasjon
  • Mistanke om misligheter eller korrupsjon i selskapet
  • Tvist mellom aksjonærgrupper
  • Påstand om brudd på lover, regler og retningslinjer, fremmet av ansatte, media, kunder, leverandører eller andre

 

Kontakt

trond-bjergeTrond Bjerge
Telefon: (+47) 905 09 330
E-post: tro@kw-c.no