Møt vårt dedikerte team

KWCs team omfatter norske statsautoriserte revisorer og autoriserte finansanalytikere (AFA), som gjennomsnittlig har 12 års relevant yrkeserfaring.

Teamet har solid akademisk og praktisk bakgrunn fra revisjons- og konsulentbransjen, flere med betydelig styre- og ledelseserfaring fra industrielle selskaper.

Kontakt en av oss dersom du ønsker en samtale om dine behov.

Lene Berger
Office Manager

+47 970 64 330 |  E-post

Lene ble ansatt i KWC i 2019. Hun har flere års erfaring innenfor kontoradministrativt arbeid, og har de siste 9 årene jobbet hos forvaltningshuset Optimum ASA som Office Manager. Lene har også tidligere jobbet innenfor treningsbransjen som instruktør og veileder.

Utdannelse:

 • BSc. Fysisk Aktivitet og Helse, Norges Idrettshøgskole, 2005

Trond Bjerge
Partner

+47 905 09 330 |  E-post

Trond Bjerge begynte som revisor i Kjelstrup & Wiggen AS i 1992. Han arbeidet som controller i Sektor Eiendomsutvikling AS fra 1999 til 2000. I perioden 2000 til 2005 arbeidet han med corporate finance i verdipapirforetaket ProCorp ASA, der verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner var arbeidsområdene. Trond startet KWC sammen med Petter Røed i 2007. De siste årene har han arbeidet spesielt med verdsettelser, due diligence, transaksjonsstøtte, granskninger, IFRS bistand og oppkjøpsallokeringer.

Utdannelse:

 • Statsautorisert revisor, NHH, 1996
 • Revisjonsstudiet, Handelshøyskolen BI, 1991
KWC 2022 aug-098

Dina M. Blom
Konsulent

+47 905 60 118 |  E-post

Dina Mørkved Blom ble ansatt i KWC i 2022. Dina arbeider i hovedsak med transaksjonsrelaterte tjenester (verdivurdering, due diligence, eierstrategi etc.). Hun har tidligere jobbet som revisjonsmedarbeider i PwC Oslo, hovedsakelig med klienter innenfor eiendom, forsikring og bank.

Utdannelse:

 • MSc Finance, Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen, 2020
 • BSc Økonomi og ledelse, BI Oslo, 2018
 • Utvekslingssemester, Essec Business School, Paris, 2020

Magnus Bugge
Partner

+47 900 15 334 |  E-post

Magnus Bugge kom til KWC i 2018 fra Advokatfirmaet Selmer hvor han var leder for faggruppen finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Magnus har særlig erfaring med transaksjonsrelatert rådgivning (finansiell due diligence, verdsettelser, etc.), finansiell restrukturering, insolvens, og finansiell modellering. Han har arbeidet 8 år i Advokatfirmaet Selmer med et bredt spekter at problemstillinger i skjæringspunktet finans, regnskap og jus.

Utdannelse:

 • Autorisert Finansanalytiker (AFA), NHH, 2016
 • Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom), NHH, 2010
Martine1

Martine A. Causevic
Senior Manager

+47 934 32 602 |  E-post

Martine A. Causevic har 6 års erfaring fra KPMG hvor hun primært jobbet med transaksjonsrelaterte tjenester, med spesialisering innen finansiell due diligence. I tillegg har hun praktisk bransjeerfaring som investeringssjef i et SaaS-selskap. Hun har jobbet med et bredt spekter av bransjer og kunder gjennom både due diligence-prosesser og revisjonsoppdrag. Martine begynte i KWC i 2023 og jobber primært med due diligence-relaterte tjenester.

Utdannelse:

 • MSc in Business, Major in Finance, Handelshøyskolen BI, Oslo, 2016
 • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 2014

Christian K. Dahl
Partner

+47 948 85 771 |  E-post

Christian Koksvik Dahl har 7 års erfaring fra PwC innen konsulentrelaterte tjenester med spesialisering på finansiell due diligence. Han har erfaring fra M&A prosesser som internrevisor i Orkla ASA, og som Business Controller i det private equity eide Scandza konsernet (Synnøve Finden, Sørlandschips, Finsbråten, mm). Christian har betydelig praktisk erfaring som prosjektleder på ett bredt spekter innenfor økonomifaget. Blant annet innen M&A, due diligence, restrukturering og modellering. Christian har vært ansatt i KWC siden 2016, hvor han i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelse, etc.)

Utdannelse:

 • Statsautorisert revisor, Handelshøyskolen BI, 2010
 • Bachelor i Business Science, NMBU, 2007

Kristian Fåsetbru
Senior Manager

+47 950 21 468 |  E-post

Kristian Fåsetbru har vært ansatt i KWC siden 2007, hvor han i hovedsak arbeider med rådgivning knyttet til transaksjonsrelaterte
tjenester som verdivurderinger, restruktureringer og finansiell due diligence. I tillegg har Kristian flere års erfaring med granskninger innenfor ulike bransjer.

Utdannelse:

 • Siviløkonom, NHH, 2004

Halvor Grov
Managing Partner

+47 958 76 438 |  E-post

Halvor Grov kom til KWC i 2019 fra stillingen som leder av Finansiell analyse og transaksjons-støtte i SANDS og Selmer. Han har mer enn 20 års erfaring med rådgivning til energibransjen. Han har bred erfaring med verdivurderinger, due diligence, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og andre økonomiske vurderinger. Halvor har bistått ved mange av de største
reorganiseringene og transaksjonene innen fornybar bransjen de siste
årene, og har vært involvert i både strukturering av transaksjoner, strategivurderinger, verdivurderinger og forhandlinger i transaksjons-prosesser. Videre har han erfaring som rådgiver mot bedrifter med økonomiske utfordringer og har gjennom de siste 15 år arbeidet med mange av de største konkurser i Norge. Han har tidligere
arbeidet i Arthur Andresen, Statkraft og E&Y. Halvor overtok rollen som Managing Partner i 2021.

Utdannelse:

 • Statsautorisert revisor, Høyere Revisorstudiet NHH, 1993
 • Revisorlinje Distriktshøyskole i Bø, 1992
 • Bedriftsøkonomistudiet på BI i Porsgrunn, 1989

Marte Gulbrandsen
Konsulent

+47 454 61 090 |  E-post

Marte Gulbrandsen ble ansatt i KWC i 2022. Marte arbeider i hovedsak med transaksjonsrelaterte tjenester (verdivurdering, due diligence, eierstrategi etc.). Hun har tidligere jobbet som konsulent og revisjonsmedarbeider i EY Oslo, hovedsakelig med klienter innenfor teknologi, telecom og programvare.

Utdannelse:

 • MSc Applied Economics and Finance, Copenhagen Business School (CBS), Danmark, 2020
 • BSc Økonomi og ledelse, BI Oslo, 2018
 • Utvekslingssemester, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2017
Martine

Martine Holth
Senior Konsulent

+47 476 13 657 |  E-post

Martine Holth ble fast ansatt i KWC i 2021. Martine arbeider i hovedsak med transaksjonsrelaterte tjenester (verdivurdering, due diligence, eierstrategi, etc.). Hun har tidligere jobbet to år som revisjonsmedarbeider i EY Oslo, hovedsakelig med klienter innenfor Shipping & Offshore.

Utdannelse:

 • MSc Corporate Finance, Cass Business School, 2019
 • BSc Økonomi og Ledelse, BI Oslo, 2018
 • Utvekslingssemester, Paris School of Business, 2017

Kim Leikvang
Senior Manager

+47 454 85 531 |  Email

Kim Leikvang ble fast ansatt i KWC i 2013, men arbeidet som trainee under studietiden i perioden 2011 – 2013. Kim arbeider i hovedsak med transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelser, restruktureringer, etc.).

Utdannelse:

 • MSc. EBA, Finance & Strategic Management, Copenhagen Business School (CBS), Danmark, 2013
 • BSc. Økonomi & Administrasjon, Handelshøyskolen BI, 201
1-min

Kristian Lædre
Manager

+47 975 94 843 |  E-post

Kristian ble ansatt hos KWC i 2020 og jobber hovedsakelig med transaksjonsrelaterte tjenester (verdsettelser, due diligence etc.) og strategirådgivning (familieselskaper og generasjonsskifte). Han har tidligere jobbet tre år som aksjeanalytiker og aksjemegler i Danske Banks London-avdeling. I Danske Bank arbeidet han primært med verdivurderinger av nordiske selskaper på tvers av sektorer. Han har også erfaring fra SpareBank 1 Markets i Oslo og UniCredit i Wien.

Utdannelse:

 • MSc. Finansiell økonomi, NHH, 2014
 • CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM), Wirtschaftsuniversität Wien (WU), 2015

Petter Røed
Partner

+47 909 53 222 |  E-post

Petter Røed har 10 års erfaring knyttet til revisjon i Kjelstrup og Wiggen AS. Han har siden år 2000 jobbet med konsulentrelaterte tjenester, knyttet til finansiell og økonomisk rådgivning. Petter startet KWC sammen med Trond Bjerge i 2007, hvor han i hovedsak har drevet med rådgivning innenfor transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelser, restrukturering, etc.), granskninger og finansiell modellbygging. Petter har også betydelig erfaring fra sakkyndig deltakelse i rettslige prosesser knyttet til økonomiske saker som tvangsinnløsning og andre tvister knyttet til verdispørsmål og tapsberegninger.

Utdannelse:

 • Statsautorisert revisor, NHH, 1995
 • Revisjonsstudiet, Handelshøyskolen BI, 1991

Simen B. Weiby
Partner

+47 951 55 183 |  E-post

Simen Weiby har bred transaksjonsrelatert erfaring og kom til KWC i 2017 fra stillingen som leder for LBO-avdelingen i International Corporates i DNB Bank ASA. Tidligere har han bl.a. arbeidet som revisor og transaksjonsrådgiver i EY, vært associate director i Telenors M&A-avdeling og non-equity partner i Advokatfirmaet Selmers avdeling for finansiell analyse og transaksjonsstøtte.

Utdannelse:

 • Autorisert Finansanalytiker (AFA), NHH, 2012
 • Statsautorisert revisor, Høyere revisorstudium / MBA, NHH, 2004
 • Siviløkonom, Finance & Financial Economics, NHH, 2003

Vi lever av tillit og at våre klienter verdsetter vår integritet og vurderinger i krevende eiersituasjoner.

Halvor Grov, Managing Partner