• Nigel K. Wilson

  Nigel K. Wilson

  Managing Partner

  Nigel Wilson har bakgrunn som revisor og senere internasjonal partner med ansvar for Arthur Andersens nordiske finansrådgivningspraksis, samt topplederstillinger på Oslo Børs, Elkem Group, Odin Forvaltning, ProCorp ASA, Foinco Family Office og Altaria Private Equity.
  Han har over 30 års erfaring fra M&A og strategiarbeid i Norge og internasjonalt, både som prinsipal og rådgiver, samt flere roller som prosjektleder i restrukturering- og omstillingsprosesser for store private og børsnoterte konsern. Siden 2005 har han i økende grad vært involvert i rådgivning for familiebedrifter mht. strategi, forretningsutvikling og generasjonsskifte. Nigel har siden 2013 vært Managing Partner i KWC, hvor han i hovedsak arbeider med eierstrategier, omstillinger, restruktureringer og transaksjonsrelaterte tjenester.

  Utdannelse:
  – Family Business program, IMD, 2012
  – Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, UK, 1983
  – B.Com, Economics, Law & Accounting, University of Liverpool, UK, 1979

 • Petter Røed

  Petter Røed

  Partner

  Petter Røed har 10 års erfaring knyttet til revisjon i Kjelstrup og Wiggen AS. Han har siden år 2000 jobbet med konsulentrelaterte tjenester, knyttet til finansiell og økonomisk rådgivning. Petter startet KWC sammen med Trond Bjerge i 2007, hvor han i hovedsak har drevet med rådgivning innenfor transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelser, restrukturering, etc.), granskninger og finansiell modellbygging. Petter har også betydelig erfaring fra sakkyndig deltakelse i rettslige prosesser knyttet til økonomiske saker som tvangsinnløsning og andre tvister knyttet til verdispørsmål og tapsberegninger.

  Utdannelse:
  – Statsautorisert revisor, NHH, 1995
  – Revisjonsstudiet, Handelshøyskolen BI, 1991

 • Trond Bjerge

  Trond Bjerge

  Partner

  Trond Bjerge begynte som revisor i Kjelstrup & Wiggen AS i 1992. Han arbeidet som controller i Sektor Eiendomsutvikling AS fra 1999 til 2000. I perioden 2000 til 2005 arbeidet han med corporate finance i verdipapirforetaket ProCorp ASA, der verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner var arbeidsområdene. Trond startet KWC sammen med Petter Røed i 2007. De siste årene har han arbeidet spesielt med verdsettelser, due diligence, transaksjonsstøtte, granskninger, IFRS bistand og oppkjøpsallokeringer.

  Utdannelse:
  – Statsautorisert revisor, NHH, 1996
  – Revisjonsstudiet, Handelshøyskolen BI, 1991

 • Geir Udnæs

  Geir Udnæs

  Partner

  Geir Udnæs har bakgrunn fra ledende stillinger innenfor private investeringsselskaper som Kistefos AS og fra Midelfart Holding AS, hvor han også var administrerende direktør fra 2008 – 2011. Til sammen har han over 25 års erfaring fra private eiersystemer og som konsulent og revisor til både privat og offentlig virksomhet. Geir har betydelig praktisk erfaring innen områder som verdivurderinger, investeringsanalyser, internasjonal finansiering og finansiell planlegging, gjennomføring av M&A transaksjoner, finansiell restrukturering og eierstrategier. Geir har vært hos KWC siden 2011, hvor han i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester, verdivurderinger, due diligence, finansiering, omorganiseringer, eierstrategi, bistand og rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter.

  Utdannelse:
  – Statsautorisert revisor, NHH, 1991
  – 1. avdeling juridikum, UiO, 1990
  – Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1987
  – Examen Philosophicum, UiO, 1985

 • Simen B. Weiby

  Simen B. Weiby

  Partner

  Simen Weiby har bred transaksjonsrelatert erfaring og kom til KWC i 2017 fra stillingen som leder for LBO-avdelingen i International Corporates i DNB Bank ASA. Tidligere har han bl.a. arbeidet som revisor og transaksjonsrådgiver i EY, vært associate director i Telenors M&A-avdeling og non-equity partner i Advokatfirmaet Selmers avdeling for finansiell analyse og transaksjonsstøtte.

  Utdannelse:
  – Autorisert Finansanalytiker (AFA), NHH, 2012
  – Høyere revisorstudium / MBA, NHH, 2004
  – Siviløkonom, Finance & Financial Economics, NHH, 2003

 • Magnus Bugge

  Magnus Bugge

  Partner

  Magnus Bugge kom til KWC i 2018 fra Advokatfirmaet Selmer hvor han var leder for faggruppen finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Magnus har særlig erfaring med transaksjonsrelatert rådgivning (finansiell due diligence, verdsettelser, etc.), finansiell restrukturering, insolvens, og finansiell modellering. Han har arbeidet 8 år i Advokatfirmaet Selmer med et bredt spekter at problemstillinger i skjæringspunktet finans, regnskap og jus.

  Utdannelse:
  – Autorisert Finansanalytiker (AFA), NHH, 2016
  – Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom), NHH, 2010

 • Christian K. Dahl

  Christian K. Dahl

  Senior Manager

  Christian Koksvik Dahl har 7 års erfaring fra PwC innen konsulentrelaterte tjenester med spesialisering på finansiell due diligence.
  Han har erfaring fra M&A prosesser som internrevisor i Orkla ASA, og som Business Controller i det private equity eide Scandza konsernet (Synnøve Finden, Sørlandschips, Finsbråten, mm). Christian har betydelig praktisk erfaring som prosjektleder på ett bredt spekter innenfor økonomifaget. Blant annet innen M&A, due diligence, restrukturering og modellering.
  Christian har vært ansatt i KWC siden 2016, hvor han i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelse, etc.)

  Utdannelse:
  – Statsautorisert revisor, Handelshøyskolen BI, 2010
  – Bachelor i Business Science, NMBU, 2007

 • Kristian Fåsetbru

  Kristian Fåsetbru

  Manager

  Kristian Fåsetbru har vært ansatt i KWC siden 2007, hvor han i hovedsak arbeider med rådgivning knyttet til transaksjonsrelaterte tjenester som verdivurderinger, restruktureringer og finansiell due diligence. I tillegg har Kristian flere års erfaring med granskninger innenfor ulike bransjer.

  Utdannelse:
  – Siviløkonom, NHH, 2004

 • Kim Leikvang

  Kim Leikvang

  Manager

  Kim Leikvang ble fast ansatt i KWC i 2013, men arbeidet som trainee under studietiden i perioden 2011 – 2013. Kim arbeider i hovedsak med transaksjonsrelaterte tjenester (finansiell due diligence, verdsettelser, restruktureringer, etc.).

  Utdannelse:
  – MSc. EBA, Finance & Strategic Management, Copenhagen Business School (CBS), Danmark, 2013
  – BSc. Økonomi & Administrasjon, Handelshøyskolen BI, 2011

 • Anna Paula Fijalkowska

  Anna Paula Fijalkowska

  Senior Konsulent

  Anna Paula har tidligere arbeidet 2 år med revisjon i EY og som konsulent innen prosjektledelses praksis og risikokulturer. Hun ble ansatt hos KWC i 2018, hvor hun i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester (verdsettelser, eierstrategi, etc.) og innen familie business rådgivning.

  Utdannelse:
  – MSc. Strategi og ledelse, NHH, 2015
  – Global Economic and Business, American University (AU), Washington DC, 2014 (6mnd), en del av MSc.
  – BSc. Økonomi & Administrasjon, NHH, 2013
  – School of Economics, The University of Sydney (USYD), 2012 (6 mnd), en del av BSc.

 • Håkon Ingebregtsen

  Håkon Ingebregtsen

  Konsulent

  Håkon kommer fra United Technologies Corporation’s (UTC) europeiske graduate-program, hvor han arbeidet i Brussel og i Paris, med henholdvis selskapsutvikling og finansanalyse. Under studietiden har han hatt internships innen bank, management consulting og start-ups i forskjellige land. Håkon ble ansatt hos KWC i 2018, hvor han i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester (verdsettelser, eierstrategi, etc.).

  Utdannelse:
  – MSc Corporate Finance, Kozminski University (Poland), 2016
  – BSc. Business & Economics, BI, 2013. (Exchange semester – University of Illinois)

 • Fabian K. Vatne

  Fabian K. Vatne

  Konsulent

  Fabian ble ansatt hos KWC i 2018, hvor han i hovedsak arbeider med transaksjonsrelaterte tjenester (verdivurdering, due diligence, eierstrategi, etc.).

  Utdannelse:
  – MSc Investment Banking, Queen Mary University of London, 2018
  – BSc Business Studies, Lancaster University, 2017

 • Lene Berger

  Lene Berger

  Office Manager

  Lene ble ansatt i KWC i 2019. Hun har flere års erfaring innenfor kontoradministrativt arbeid, og har de siste 9 årene jobbet hos forvaltningshuset Optimum ASA som Office Manager. Lene har også tidligere jobbet innenfor treningsbransjen som instruktør og veileder.

  Utdannelse:
  – BSc. Fysisk Aktivitet og Helse, Norges Idrettshøgskole, 2005