Uavhengig spesialist på verdivurdering

Tillit til tall og mennesker er forutsetningen for
godt eierskap og et velfungerende samfunn –
det er vårt fundament og hva vi verdsetter. 

VERDIVURDERING

Verdivurdering av aksjer, virksomheter og eiendeler er vår kjernekompetanse.

ANNEN FINANSIELL RÅDGIVNING

Våre tjenester inkluderer også sakkyndig bistand i forbindelse med tvister, transaksjonsstøtte, insolvens og restrukturering, granskinger og strategisk bistand.

Internship Vinter /- sommer 2023

Er du analytisk, proaktiv og detaljfokusert, og nysgjerrig på konsulentrollen innenfor transaksjoner og verdivurderinger?