Uavhengig spesialist på verdivurdering

Tillit til tall og mennesker er forutsetningen for
godt eierskap og et velfungerende samfunn –
det er vårt fundament og hva vi verdsetter. 

VERDIVURDERING

Verdivurdering av aksjer, virksomheter og eiendeler er vår kjernekompetanse.

ANNEN FINANSIELL RÅDGIVNING

Våre tjenester inkluderer også sakkyndig bistand i forbindelse med tvister, transaksjonsstøtte, insolvens og restrukturering, granskinger og strategisk bistand.

KWC`s TEAM

Alt handler om din situasjon og behov. Forvent ekspertise, erfaring og ærlige råd. Det er vår kapital.