Sakkyndig bistand i rettslige prosesser
Sakkyndig bistand i rettslige prosesser

Står du eller ditt selskap ovenfor utfordringer i forbindelse med en tvistesak med behov for vurdering av økonomiske konsekvenser og tap?

Er det behov for verdivurderingsbistand ved tvangsinnløsning etter aksjeloven eller konflikt om verdier av selskaper, eiendeler eller forpliktelser? Vi utarbeider sakkyndige rapporter som beskriver faktum og underbygger våre konklusjoner basert på objektive kriterier og kvalifisert vurderinger opparbeidet gjennom mange års erfaring.

Med vår faglige forankring, brede erfaring og praktiske tilnærming kan vi bistå i tvister fra starten av prosessen. Både når det gjelder å rekonstruere faktum ut fra et økonomisk ståsted, beregne økonomiske konsekvenser og tap, samt bistå som sakkyndig vitne i retten. Partnerne i KWC har betydelig erfaring som sakkyndige vitner og meddommere for domstolene.

Sakkyndig bistand kan være aktuelt ved:

  • Tvistesaker
  • Forhandlinger og konfliktløsninger for å unngå en rettstvist
  • Fastsettelse av økonomiske konsekvenser og tap ved erstatningsberegninger
  • Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer
  • Tapsberegning ved brudd på for eksempel patentrettigheter eller konkurransebestemmelser

 

 

trond-bjergeKontakt

Har du spørsmål om sakkyndig bistand, ta kontakt Trond Bjerge.
Telefon: (+47) 90 50 93 30
E-post: tro@kw-c.no