Økonomisk analyse og modellering
Økonomisk analyse og modellering

Har ditt selskap behov for skreddersydde økonomiske analyser og/ eller finansielle modeller?

Eller har dere behov for noen kompetente hender i hektiske tider eller med spesielle utfordringer og problemstillinger?

Vi hjelper våre kunder med å utarbeide resultat- og balanseprognoser, økonomiske analyser og finansielle modeller. Disse utvikles av våre konsulenter som har bred tverrfaglig analysekompetanse, kombinert med spisskompetanse innen finansiell modellering.

I tillegg til vår kompetanse innen kjernevirksomheten, har KWC-teamet også betydelig erfaringsbakgrunn fra operative stillinger innen økonomi-, investerings-, og forretningsledelse samt gjennom aktivt eierskap og styreerfaring. Denne praktiske erfaringsbakgrunnen gjør at vi har et forretningsmessig fokus i forbindelse med utvikling og dokumentasjon av forretningsplaner til bruk av investorer og finansieringsinstitusjoner samt til internt bruk.

 

Økonomisk analyse og modellering kan være aktuelt ved:

  • Evaluering av investeringsmuligheter
  • Transaksjonsstøtte og utarbeidelse av forretningsmodeller
  • Vurdering av kapitalbehov og finansierings alternativer
  • Oppfølging av gjeldsbetingelser (covenants)
  • Evaluering av strategiske alternativer gjennom scenarioanalyse
  • Utarbeidelse av forretningsplaner
  • Prognostisering og budsjettering
  • Nedskrivningsvurderinger (impairment testing)
  • Simuleringer, scenario- og sensitivitetsanalyser
  • Analyse og behandling av store datamengder

 

 

geir-udnæsKontakt

Har du spørsmål om økonomisk analyse og modellering, ta kontakt med Geir Udnæs.
Telefon: (+47) 91 36 18 93
E-post: geu@kw-c.no